Търговски отдел

+359 82 815 220

+359 885 753 038

sales@trud-bg.com

бул. "Тутракан" 19

гр. Русе, 7003

info@trud-bg.com

 

За нас

ТРУД АД е предприятие с над 120 години опит в производството на керамични изделия. Развитието на технологиите, използвани в ТРУД и натрупания опит през над вековната история наложи нашето предприятие като единственият производител на клинкерни изделия в България.

Продуктовата гама се основава на един от най-старите естествени строителни материали – глината. Непрекъснатото, гъвкаво развитие на нашите продукти и тяхното адаптиране към изискванията на съвременната архитектура, се извършва в пряко взаимодействие с архитекти, инженери и строителни предприемачи.

Нашият ангажимент към околната среда е да произвеждаме устойчиви на времето продукти от напълно естествени материали и суровини. Етично поведение към нашите партньори и социалната отговорност към обществото са част от корпоративната култура на ТРУД АД.

Качеството на продукцията е гарантирано чрез непрекъснат контрол - входящ на суровините;  текущ - на производствения процес и краен контрол - на готовите изделия. Във всички тези процеси участва химико-физичната лаборатория, в която се следят съответните показатели. Така се гарантират техническите параметри на крайните продукти, съгласно изискванията на утвърдените стандарти и очакванията на клиентите.

ТРУД се утвърди като предпочитан партньор на пазара благодарение на високи професионални умения, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване. Такива са и целите ни в сертифицираната Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2008.

Днес ТРУД е единственият производител на клинкерни изделия в България. В производството си компанията използва само природни суровини – без изкуствени добавки и оцветители, поради което продуктите ни дават възможности за комбинация с всички естествени материали и придават на пространствата уникален характер, модерен стил и функционалност с традиционна, класическа визия.