Търговски отдел

+359 82 815 220

+359 885 753 038

sales@trud-bg.com

бул. "Тутракан" 19

гр. Русе, 7003

info@trud-bg.com

 

  • Суха смес за зидане

    

    

    

    

    

    

   Сухата смес за зидане на огнеупорни тухли на ТРУД АД е сред продуктите с най-високи показатели на пазара. Предназначена е за външно и вътрешно приложение при изграждане на огнеупорни зидарии с дебелина на фугата до 10 мм. Продуктът се отличава сред своите аналози с изключително висока якост, както и много висока устойчивост на термошок. Голямото отворено време за работа със сухата смес за зидане на огнеупори осигурява лесна обработка и отлична свръзка между огнеупорите, дори след отложено нанасяне, което дава предимство при работа на хора без опит в зидането, както и възможност за корекции по хоризонтала и вертикала за по-дълъг период.

   Работната температура на сухата смес е до 1200 ОС.

  • Фугираща смес

    

    

    

    

    

    

   Фугиращата смес на ТРУД АД е предназначена за фугиране на вече изградената зидария. Произведена по идентична рецепта на сместа за зидане, фугиращата смес се свързва отлично с нея и огнеупорните изделия, като придава на зидарията завършен вид. Фините компоненти на фугиращата смес и голямото отворено време обуславят изключително лесната работа с нея и създават предпоставки за много точно запълване на фугите. За фуги до 10 мм. препоръчваме нанасянето на сместа да става със сладкарски шприц, като за съответната фуга се използва подходящия накрайник /мундщук/.

  • ШАМОТЕН МЕРТЕЛ

    

    

    

    

    

    

   Шамотният мертел е предназначен за изграждане на високотемпературни топлинни агрегати с дебелина на фугата на зидарията – 2-3 мм. При изпълнение на зидарията, мертелът има слаба якост на сурово, като при стартиране работата на агрегата температурата следва да се покачва плавно /регулирано/. При достигане на оптимална работна температура мертелът добива максималната си якост и отлична свръзка с огнеупора. Поради идентичния химичен състав на мертела и огнеупора, линейните разширения на двата материала са еднакви, което предотвратява напукване на зидарията или нежелани последствия при работа на агрегата.

   Не се препоръчва за външно приложение!